Blog o tematach: wycena firm, utrata wartosci aktywów, wycena wartosci niematerialnych i prawnych

Weryfikacja wartości niewielkiego przedsiębiorstwa nie jest zbyt trudna, szczególnie jeżeli jest to mała, jednoosobowa działalność gospodarcza. Kłopot zaczyna pojawiać się przy znacznie firmach i spółkach, jakie często posiadają wielu członków, pracowników, a także składników majątku. Pojawiają się tutaj też wartości niematerialne i prawne - wspomnieć należy tutaj wartość logo, marki bądź prawa autorskie i patenty. Usługa którą jest wycena spółki proponowana jest przez profesjonalnych doradców finansowych oraz konieczna jest w kilku określonych prawem sytuacjach. Stąd wycena przedsiębiorstwa potrzebna będzie przede wszystkim w przypadku: nabycia lub sprzedaży firmy, fuzji, podziału, postępowania arbitrażowego, wydania nowych udziałów bądź akcji spółki czy też przy diagnozie strategicznych opcji dla firmy. Takowego rodzaju czynności związane z całkowitą wyceną wartości przedsiębiorstwa warto zlecić sprawdzonym doradcom, jacy mogą swe doświadczenie udokumentować zaświadczeniami i certyfikatami, ale i rekomendacjami od ostatnich klientów.